ENERGETSKI MANAGAMENT PO NORMI ISO 50001

"Važnost norme ISO 50001"

"Energija je od ključne važnosti za poslovanje svih vrsta organizacija bez obzira na njihovu djelatnost te može prouzročiti velik trošak u njihovu poslovanju. Osim gospodarskih troškova energije za organizaciju, prevelika potrošnja energija može imati štetne posljedice za okoliš i prouzročiti gubitke za društvenu zajednicu zbog trošenja prirodnih izvora te može imati negativan utjecaj na klimatske promjene."

"Svrha norme ISO 50001"

"Norma ISO 50001 daje organizacijama u javnom i privatnom sektoru strategije upravljanja za povećanje energetske djelotvornosti, smanjenje troškova i poboljšanje energetskih performancija. Ona pomaže organizacijama u boljoj uporabi njihovih postojećih proizvodnih procesa i drugih sredstava rada koja troše energiju, promiče najbolje prakse i dobro ponašanje u upravljanju energijom."


Energetski management je stalni proces nadzora, planiranja , monitoringa , ispitivanja  , upravljanja energetskim sustavom objekta , kontrole uspješnosti i sve u cilju energetske učinkovitosti.
Proces počinje pregledom energetskog sustava objekta.Postavljanje sustava nadzora potrošnje energije u vidu „Monitora energije“ je prvi i osnovni korak prema energetskoj učinkovitosti.Nakon rezultata mjerenja i analize potrošnje energije proizlazi projekt upravljanja objektom.Slijedeći korak je postavljanje upravljačkog sustava "Control Center" pomoću kojega uz „monitorenergije“ precizno doziramo energetske potrebe objekta a sve u svrhu uštede. Nakon implementacije sustava počinje usluga "Energetski managament"  koja se svodi na stalni dinamički rad na podešavanju i nadzoru sustava s ciljem zadržavanja komfora s minimalnim potrebama za energijom ,drugim riječima smanjujemo financijske troškove našim klijentima.