Što vam nudimo

 Slobodni smo ponuditi Vam sustav za automatsko očitanje potrošnje svih energenata (električna energija,voda,topla voda, plin loživo ulje).

                 

Mega mont d.o.o. nudi uslugu nadzora potrošnje energije kroz portal   www.monitorenergije.hr  a sastoji se od:

 •          pregleda energetskog sustava objekta
 •          definiranja zahvata potrebnih za ugradnju opreme
 •          odabira lokacija za postavljanje opreme
 •          ugradnje opreme za daljinsko očitanje energenata
 •          lokalne instalacije
 •          postavljanja parametara sustava i sinkronizacije na portal
 •          testiranja, puštanja u rad
 •          spremanja i arhiviranja svih pristiglih podataka
 •          obrade podataka i njihovog iskazivanja u grafičkom obliku (zajednički i pojedinačno po energentu)
 •          sinkroniziranja podataka sa sustavom ISGE te slanje podataka na server  UNDP-Croatia
 •          usluge nadzora i alarmiranja korisnika putem SMS poruke ili elektroničke pošte
 •          inicijalnog unosa dostavljenih podataka u čitljivom elektronskom obliku
 •          obuke korisnika.

Sustav funkcionira na način da sa mjernih uređaja na svakom energentu šalje podatke na web portal (www.monitorenergije.hr) sa zaštićenim pristupom, gdje se vide u realnom vremenu i u jednostavnom obliku sa grafičkim prikazima trenutne potrošnje, trendovima potrošnje, potrošnji izraženoj u valuti (kn,€), periodičkim izvještajima (npr. mjesečna potrošnja).

 podatke možete pratiti preko PC-a , pametnih telefona ili tablet PC-a

Prednost ovog sustava je u inovativnom načinu očitanja potrošnje energenata preko već postojećih brojila bez ili s malim modifikacijama istih pa je ukupna cijena sustava vrlo niska.

Kontaktirajte nas s povjerenjem !