ENERGETSKI MANAGEMENT je storitev, ki je skladna z direktivo ISO 50001

Z izrazom ENERGETSKI  MANAGEMENT razumemo več tehničnih organizacijskih in vedenjskih aktivnosti za upravljanje z energijo s ciljem zmanjšanja rabe energije. Uporabniki si želijo z energetskimi viri ravnati gospodarno, zmanjšati stroške, uporabljati energetsko učinkovito opremo in skrbeti za okolje.

Storitev energetskega management-a poteka v več korakih, znotraj katerih se izvajajo posamezne aktivnosti. Izvajajo se v obliki stalnih izboljšav PDCA: plan-do-check-act oziroma PLANIRAJ- IZVEDI-PREVERI-UKREPAJ.

                         

     MONITOR ENERGIJE                    ANALIZA - POROČILO            ENERGETSKO UPRAVLJANJE                SI
                                                             ENERGETSKI PREGLED   


Prijava

Novosti

Iskra d.d. Stegne

Energetski Management

TURISTIČKO NASELJE ZATON

Ugrađen sustav automatike koji provodi Energetski managemernt za disttribuciju sanitarne tople vode .