Proizvodi in storitve

PREDNOSTI UPORABE ENERGETSKEGA MANAGEMENTA

• prihranek pri rabi energije, ki vodi k zmanjšanju stroškov oziroma k pridobitvi finančnih virov, ki se lahko namenijo za druge poslovne procese. Denar, ki ste ga do sedaj plačevali distributerjem energije, lahko pametno porabite;

• izobraževanje in dvigovanje zavesti uporabnikov o pomembnosti in možnostih prihrankov z energijo;

• povečana kakovost bivanja v zasebnih ali poslovnih prostorih ob upoštevanju operativnih procesov poslovanja;

• hitro in zanesljivo odkrivanje okvar na energetskem sistemu;

• alarmiranje neobičajnih energetskih dogodkov  oziroma nekontroliranih odtekanj energije (prekomerna poraba ali upad sistema    npr. počene cevi, vključeni porabniki v času , ko ni potrebe);

• optimizacija sistema ogrevanja, hlajenja in prezračevanja oziroma celotnega energetskega sistema;

• zaznavanje napačnih režimov delovanja sistema;

•avtomatizacija sistema, ki zmanjšuje pomanjkljivosti zaradi  človeškega dejavnika, zaposleni so razbremenjeni ročnega odčitavanja podatkov v sistem gospodarjenja z energijo, zmanjšuje se možnost napak pri vnosu;

•možnost argumentiranega svetovanja in načrtovanja za vlaganja v energetsko učinkovite rešitve posameznih objektov;
 
• vzpostavitev baze podatkov, ki služi za potrebe organizacijskih ukrepov v posameznih sistemih (podjetjih, centrih, zdravstvenih ustanovah…);
 
•vzpostavitev baze podatkov za pripravo dokumentacije pri razpisih za povratne ali nepovratne finančne spodbude.