MONITOR ENERGIJE ALI SISTEM NADZORA UPORABE ENERGIJE

Monitor energije je orodje, s katerim uporabnik preko spletne aplikacije in s pomočjo opreme, ki omogoča daljinsko odčitavanje,  zbira in prikazuje odčitane podatke v grafični obliki.
Poseben poudarek in vrednost naše storitve je v sodobni spletni aplikaciji, ki na preprost in čitljiv način prikazuje vse zbrane podatke o porabi objekta, tako da  uporabnik  na prvi pogled vidi stanje porabe energije na vsakih pet minut. Hkrati učinkovito deluje na zavest ljudi in jih spodbuja k razmišljanju, kako zmanjšati porabo energije in ustvariti finančni prihranek.
 
Sistem je sestavljen iz kontrolnih števcev ali senzorjev, ki jih namestimo na obstoječe števce z namenom odčitavanja porabljenih energentov.
Opremo lahko poleg glavnih števcev namestimo tudi na vsa merilna mesta, ki jih želi spremljati posamezen uporabnik  (npr. vsako nadstropje posebej, ločeno glede na delovne procese v proizvodnji, ločene ambulante,  kuhinje ali bazene …). 
 
 primer števca z GSM modulom

Za odčitavanje porabe energije se uporablja različna oprema, glede na obstoječe inštalacije, na katere se sistem vgrajuje.

   števec vode

Oprema za daljinsko odčitavanje je povezana s centralnim nadzornim sistemom, ki pošlje odčitane podatke na internetni portal. Tako prejeti podatki se obdelajo in prikažejo v obliki grafičnega diagrama.
Portal deluje na način, da s prijavo v sistem, vstopite v vaš osebni monitor energije, kjer so vsi podatki prikazani s številkami in grafičnimi diagrami. Porabo vsakega energenta lahko spremljate ločeno oziroma v razmerju z ostalimi energenti.
Monitor energije grafične diagrame shranjuje, analizira in uporabnika preko alarmnega sistema  nemudoma obvesti o neobičajnih meritvah.