ENERGETSKO UPRAVLJANJE


Energetsko upravljanje je sklop aktivnosti, pri katerih Monitor energije s pomočjo centralnega nadzornega sistema, ki s pomočjo regulacije sistema natančno dozira dovajanje energije v zgradbo in s tem dosega optimalno porabo in maksimalno udobje uporabnika.  S posebno opremo daljinsko vpliva na posamezne sisteme v objektu (loči veje ogrevanja, delu na cirkularne črpalke ali mešalne ventile…) in optimizira rabo energije v objektu.
 
Sistem energetskega upravljanja omogoča številne možnosti različnih scenarijev pri upravljanju s kotlovnico, ogrevanjem, prezračevanjem, hlajenjem in porabo vode.
Za vsak dogodek v sistemu je mogoče obvestiti uporabnika, tako da je le-ta seznanjen z delovanjem sistema in lahko po potrebi tudi ukrepa.
 

pdf prezentacija