ENERGETSKI MANAGAMENT ISO 50001


Na pobudo številnih evropskih držav je v letu 2011 izšel mednarodni  evropski standard ISO 50001
Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili za uporabo.


Standard omogoča:

• zasnovati energetsko politiko;
• prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;
• prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;
• postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;
• zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;
• vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi     se dosegli energetski cilji;
• prilagoditi se spremenjenim razmeram.
 
Standard za sisteme upravljanja z energijo se lahko uporablja neodvisno ali v integraciji z ostalimi sistemi vodenja.


Upravljanje z energijo je neprekinjen proces spremljanja, načrtovanja, testiranja, nadziranja in upravljanja z energetskim sistemom z namenom energetske učinkovitosti