Ministarstvo Financija

Vgradili smo sistem daljinskega odčitavanja energije, ki smo ga sinhronizirali z ISGE sistemom. Naša oprema odčitava obstoječe števce in pošilja podatke na portal v intervalu 5 minut. Podatke v ISGE pošiljamo vsako uro.S pomočjo našega sistema odčitavanja porabe vseh energentov in dobre kvalitete poslanih podatkov smo ustvarili pogoje za energetski management, ki bo naslednja faza v izvajanju energetske učinkovitosti stavbe. Sistem obveščanja o neobičajni porabi, da bi lahko  preprečili nepotrebno uhajanje energije in vode.