ANALIZA IN ENERGETSKI PREGLED

 Na podlagi zbranih podatkov  preučimo:
•način in dinamiko porabe energije,
•potrebe in navade uporabnikov,
•zmogljivosti energetskega sistema,
•kateri so največji porabniki v energetskem sistemu,
•nekontrolirana odtekanja energije in
•Prepoznamo napačne režime delovanja energetskega sistema.
 
 Z  ENERGETSKIM PREGLEDOM ocenjujemo učinkovitost energetskega sistema v podjetju in vključujemo aktivnosti s področja energetskega svetovanja.
 
Energetske preglede zvrščamo v tri skupine.
•Preliminarni pregled pri katerem se naredi analiza s pomočjo vprašalnika in enodnevnega obiska,
• poenostavljen energetski pregled, ki obravnava bolj preproste in razumljive primere in
•razširjeni energetski pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja in vsebuje natančne izračune porabe energije in analizo izbranih ukrepov.