POROČILO O ENERGETSKEM PREGLEDU

 Rezultat energetskega pregleda je poročilo, v katerem so zajete ugotovitve izsledkov meritev in analiz, podrobnejše ugotovitve porabe energije po posameznih porabnikih in opis predlaganih ukrepov. V poročilu je opis oskrbe in rabe energije, tehnične zmogljivosti opreme in ocena predvidenih prihrankov ter potencialnih investicij.
 
Na podlagi poročila vodstvo in zaposleni lahko določijo cilje zmanjšanja rabe energije, določijo organizacijske ukrepe in predvidijo investicije za obnovitev ali prenovo energetskega sistema.